Wijzigingen in de Bijzondere Bijstand

Door Henk Cornelissen
Gepubliceerd: Woensdag 15 Januari 2020, 15:32 uur
420 x bekeken
Het college van B&W heeft de hernieuwde beleidsregels Bijzondere Bijstand vastgesteld. Naast een actualisatie zijn er drie wijzigingen aangebracht. Ook mensen met een door de rechter toegewezen schuldsaneringstraject komen nu in aanmerking voor de bijzondere bijstand. Verder is de bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen gemaximeerd en voor medische kosten beperkt.

Als iemand schulden heeft en niet tot een oplossing komt met schuldeisers wordt de rechter gevraagd om een oplossing. Beslist de rechter dat diegene in aanmerking komt voor een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) schuldsaneringstraject, dan wordt in 36 tot maximaal 60 maanden zoveel mogelijk van de schuld afbetaald. Na deze periode wordt het resterende deel van de schuld vrijgesproken. Inwoners met een dergelijk schuldsaneringstraject houden een minimuminkomen over om van rond te komen. Om bijvoorbeeld toch te kunnen sporten of bijzondere kosten te kunnen betalen kunnen deze inwoners gebruik maken van bijzondere bijstand.


Duurzame gebruiksgoederen
De bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen is gemaximeerd op 75% van de Nibud-norm. Het gaat hier om zaken als meubels, huishoudelijke apparaten, vloerbedekking en onderhoudskosten. De Nibud-norm blijkt namelijk erg hoog te liggen voor duurzame gebruikersgoederen. Door het maximeren wordt aangesloten bij reële prijzen en tegelijkertijd voorkomen dat inwoners zich onnodig in de schulden steken.

Beperking medische kosten
De uitgebreide collectieve zorgverzekering (basis- & aanvullend) voor minima blijft. Nieuw is dat als iemand niet goed verzekerd is, hij/zij nog maar beperkt recht heeft op bijzondere bijstand voor de medische kosten. Iedere inwoner dient volgens de wet een basisverzekering te hebben.

Achtergrond Bijzondere Bijstand
Bijzondere bijstand is een regeling voor inwoners van de gemeente Texel met een laag inkomen en een laag vermogen. Het maakt niet uit of dat gaat om inkomen uit arbeid, als zelfstandig ondernemer of uitkering. Bijzondere bijstand is een eenmalige of periodieke uitkering voor extra kosten die iemand moet maken. Het gaat om noodzakelijke kosten in bijzondere omstandigheden, die niet op een andere manier vergoed kunnen worden. Beleidsregels hebben als doel om kenbaar te maken hoe het college omgaat met de bevoegdheid om bijzondere bijstand te verlenen, zodat er in gelijke gevallen gelijk gehandeld wordt.
Formule 1-spel
Reacties (0)