Samenvoegen De Bolder en sociaal domein wordt uitgesteld

Door Judith Ploegman
Gepubliceerd: Woensdag 11 April 2018, 15:57 uur
1467 x bekeken
De vervlechting van werkbedrijf De Bolder en het sociaal domein van de gemeente wordt uitgesteld. Dat heeft het college van B&W besloten. Het sociaal team, nu onderdeel van de gemeente, zou onderdeel worden van De Bolder, die dan een uitbreiding van taken zou krijgen en als uitvoeringsorganisatie voor de wetten in het sociaal domein zou moeten gaan functioneren.


In de huidige organisatievorm is Jacco Mokveld, directeur van De Bolder, eveneens lid is van het managementteam van de gemeente en stuurt hij als zodanig het sociaal team aan. Omdat deze vorm van samenwerking goed functioneert en omdat het vervlechten van de onderdelen het werk complexer zou maken, is er voor gekozen het komende half jaar op dezelfde voet verder te gaan. Mokveld heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken in hoeverre de vervlechting van de organisaties noodzakelijk en efficiënt is. Hij brengt daarover binnen zes maanden verslag uit.

Het is de bedoeling dat het sociaal team en De Bolder samengevoegd worden tot één uitvoeringsorganisatie die de wetten in het sociale domein uitvoert. Dat is het gevolg van wetswijzigingen van Rijkswege, bezuinigingen in het budget van de Wet Sociale Werkvoorziening betekenen teruglopende inkomsten voor De Bolder. Daarnaast is de zogenaamde Participatiewet ingevoerd: de gemeente moet met minder middelen meer mensen uit uitkeringssituaties helpen en aan het werk. Door deze veranderingen zijn tekorten ontstaan in de begroting van 2018 en moesten zowel De Bolder als het sociaal domein aanpassingen doen in de werkprocessen om de tekorten in te lopen en aan de eisen van nieuwe wetgeving te voldoen.
Formule 1-spel
Reacties (0)