Konikpaarden mogen op Texel blijven

Door Henk Cornelissen
Gepubliceerd: Donderdag 13 Februari 2020, 9:18 uur
822 x bekeken
De negentien koniks, die in de Slufter staan, mogen op het eiland blijven. Dat maakte Staatsbosbeheer woensdagmiddag bekend. Er worden wel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ze geen schade toebrengen aan de duinen. Ook wordt het publiek medewerking gevraagd; het is beter geen toenadering te zoeken en de dieren niet te voeren.

De konikpaarden kwamen vorig jaar over van de Oostvaardersplassen, waar ze teveel waren. Op Texel zou gedurende een jaar worden bekeken of de dieren geschikt zouden zijn voor de begrazing van de duinen. Er werd echter te veel schade aangericht, aan de waterkering en aan het ecosysteem; dat laatste onder meer door het vertrappen van de nesten van de gele weidemier, belangrijk voor het bodemgestel. Ook vielen de paarden soms bezoekers lastig.


Golf van verontwaardiging
Het voornemen de dieren weer weg te halen bracht vorige maand een golf van verontwaardiging teweeg, daar hun mogelijk de slacht wachtte. Dat was niet de wens van Staatsbosbeheer, maar het had kunnen gebeuren als er geen alternatief was gevonden. In de afgelopen weken heeft Staatsbosbeheer getracht een toevluchtsoord voor de paarden te vinden. “Helaas zijn er geen gebieden gevonden die voldoen aan onze criteria”, aldus Anna Sprenkeling in haar boswachtersblog. “Daarom hebben we nog eens goed bekeken of we de problemen kunnen oplossen, zodat de paarden toch op Texel kunnen blijven. Begrazing is namelijk wel gewenst in het gebied.”

Kwetsbare delen beschermen
Staatsbosbeheer heeft verschillende maatregelen aangekondigd, om de nadelen van de begrazing door de paarden teniet te doen. Allereerst worden de meest kwetsbare delen van het duingebied afgerasterd, zodat de schade aan de waterkering beperkt blijft en de waterkeringsfunctie van het gebied niet in gevaar komt. De paarden kunnen daar dan niet meer komen. Daarnaast wordt het wandelpad, dat door het gebied loopt, afgerasterd, zodat de paarden daar niet meer kunnen komen.

Niet voeren, niet aaien
Voor de tweede maatregel doet Staatsbosbeheer een dringend verzoek aan de bezoekers van het gebied. “Houd afstand van de paarden. Kijk naar de dieren, geniet ervan, maar voer, benader of aai ze niet. Door voeren gaan de dieren opdringerig gedrag vertonen richting mensen. Dan zijn we genoodzaakt, in het belang van de veiligheid van onze bezoekers, om het opdringerige dier uit het gebied te halen en naar de slacht te brengen. We horen wel eens: ‘Ach, een suikerklontje geven kan toch geen kwaad?’ Zeker wel, want dat voeren lijkt onschuldig maar de volgende bezoeker heeft niets te snoepen voor het paard. Dat kan vervelend of zelfs agressief gedrag van het paard richting bezoekers tot gevolg hebben. We gaan extra borden in het gebied plaatsen om bezoekers erop te attenderen dat ze afstand tot de koniks moeten bewaren. We hopen van harte dat iedere bezoeker van De Slufter zijn medewerking wil verlenen.”
Formule 1-spel
Reacties (0)