Huisvestingsverordening: koopgrens op €600.000,-

Door Eva Groot
Gepubliceerd: Donderdag 11 Juli 2019, 8:41 uur
1989 x bekeken
De gemeenteraad heeft woensdag de huisvestingsverordening vastgesteld om de woningnood op het eiland tegen te gaan. De verordening zal per 1 oktober in werking treden. De verordening moet ervoor zorgen dat vrijkomende woningen terechtkomen bij mensen met economische of maatschappelijke binding aan Texel. Bij de vaststelling werden twee moties aangenomen: zo is de voorgestelde koopgrens van €450.000,- bijgesteld naar €600.000,- en dienen koopwoningen geen 13 maar 24 weken voor kopers met maatschappelijke of economische binding beschikbaar te blijven. De huurprijsgrens is vastgesteld op €720,41.


Beide aangenomen moties werden ingediend door GroenLinks en D66. De raad – met uitzondering van VVD en PvdA – vreest dat met een grens van €450.000,- niet genoeg wordt geanticipeerd op de trend op de woningmarkt. “Bij €600.000,- is er bovendien meer beschikbaar voor Texelaars. Texel krijgt deze uitzonderingspositie, dus waarom zouden we ‘m niet benutten voor bijna de hele woningvoorraad?”, vroeg Astrid van de Wetering van D66 zich af. Met uitzondering van VVD en CDA stemde de raad vóór verlenging van de vruchteloze aanbieding van drie naar zes maanden. De vrees voor leegstand die wethouder Hennie Huisman aankaartte, werd niet gedeeld door de raad.

Het voorstel van GroenLinks en D66 om criteria voor economische binding voor ZZP’ers vast te stellen, werd niet aangenomen. “Dit betreft meestal jonge Texelaars met maatschappelijke binding, die zijn dan dus al ‘aan boord’”, aldus Peter van Sijp (VVD). Ook achtte de raad een jaarlijkse evaluatie van de verordening – een voorstel van GroenLinks en CDA – niet nodig: de termijn zou te kort zijn om een duidelijk beeld te kunnen scheppen.

Diverse partijen dienden woensdag, buiten de huisvestingsverordening om, moties in met betrekking tot de woningnood. Twee hiervan werden verworpen. Zo wilde de PvdA doorstroomwoningen realiseren voor werknemers van buiten het eiland en pleitte het CDA voor bouwen in eigen beheer door de gemeente, om bijvoorbeeld potentiële OSG-docenten te huisvesten. Wethouder Hennie Huisman raadde de raad aan de eerste motie aan te houden, “want wij zitten niet stil”, en ontraadde de motie van het CDA (“We hebben de expertise niet in huis”).

Ingetrokken werd een motie van GroenLinks, CDA en D66 met de titel ‘woningnood is de grootste bedreiging voor de OSG’, waarin de partijen pleitten voor economiewoningen voor docenten: wethouder Huisman liet weten geen motie nodig te hebben om in gesprek te gaan met woningcorporatie Woontij en de directie van OSG De Hogeberg om te overleggen over wat er mogelijk is om het huisvestingsprobleem voor OSG-docenten te verlichten. Het gesprek zal binnen een maand plaatsvinden; de resultaten worden teruggekoppeld aan de raad.
Formule 1-spel
Reacties (0)