Nieuwe coalitie Noord-Holland wil ‘Duurzaam doorpakken’

Door Eva Groot
Gepubliceerd: Donderdag 13 Juni 2019, 9:13 uur
482 x bekeken
Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Woensdag werden de plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. Het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ bevat ruim € 200 miljoen aan extra investeringen in schone energie, goede bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, cultuur, natuur, schoon water, natuurinclusieve landbouw en open landschap. Een greep uit de plannen:


Klimaat - De coalitie wil de doelstellingen van Parijs halen. De focus ligt op zonne-energie. Gemeenten worden ondersteund om de capaciteit op daken maximaal te benutten. Ook wordt volop ingezet op energiebesparing en innovatie. Onder voorwaarden is ook windenergie mogelijk.

Duurzame verstedelijking en bereikbaarheid - De coalitie wil de bouw van energieneutrale woningen aanjagen door akkoorden te sluiten met gemeenten. Als de noodzaak is aangetoond, is in Noord-Holland Noord ook woningbouw aan de rand van dorpskernen mogelijk.

Leefbaarheid en economie - De handhaving van natuur- en milieunormen wordt geďntensiveerd. De coalitie investeert extra in rijksmonumenten, cultuureducatie, bibliotheken en (onderwater)archeologie.

Vitaal landelijk gebied - Het Natuurnetwerk Nederland en de biodiversiteit krijgen een flinke impuls: er komt 3.000 hectare nieuwe natuur bij. De agrarische sector wordt gestimuleerd om stappen te zetten richting een kringlooplandbouw, met de nadruk op het zuinig gebruik van grondstoffen en het minder belasten van klimaat, milieu en natuur.

Openbaar bestuur
- Het nieuwe college streeft naar bestuurlijke vernieuwing. Noord-Hollanders worden meer betrokken bij het werk van de provincie, onder andere door het instellen van bewonerspanels.

Op 17 juni vergaderen de Provinciale Staten over het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ en wordt het nieuwe college geďnstalleerd.