B&W willen situatie Karting Texel na 20 jaar legaliseren

Door Eva Groot
Gepubliceerd: Donderdag 13 Juni 2019, 8:27 uur
1048 x bekeken
Karting Texel heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om de situatie op het terrein aan Akenbuurt te legaliseren. Het college is voornemens medewerking te verlenen en vraagt de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven.


Het bedrijf maakt sinds 1997 gebruik van een strook agrarische grond van circa 1.690 m2 – waarop een parkeerstrook, een speeltuin en midgetgolfbaan gesitueerd zijn. Dit gebruik was in strijd met het bestemmingsplan.

B&W besloten daarom twee jaar geleden dat het terrein na ruim 20 jaar teruggebracht moest worden in de oorspronkelijke staat. Na een peiling onder raadsfracties, waaruit duidelijk werd dat de meerderheid van de raad voorstander is van legalisatie, wilde de gemeente alsnog medewerking verlenen, mits de eigenaar hiertoe zelf een omgevingsvergunningaanvraag in zou dienen.

“De parkeerplaats, speeltuin en midgetgolfbaan sluiten aan bij de visie van de gemeente om de toeristische sector van het eiland te verbeteren. De kwaliteit van de kartbaan is omhoog gegaan, omdat er meer parkeergelegenheid is en de klanten zich tijdens het wachten kunnen vermaken op de midgetgolfbaan of de speeltuin. De kernkwaliteiten van het eiland blijven behouden”, onderbouwen B&W.

“De functiewijziging heeft geen negatieve invloed op de landschaps- en cultuur-historische waarden. Er is geen sprake van een aantasting of invloed op het open agrarische landschap, omdat de voorzieningen tegen de bestaande kartbaan liggen en achter een bestaand bedrijf. De aanleg van het parkeerterrein heeft een positieve invloed op de afwikkeling van de parkeerdruk en op de verkeersveiligheid. (…) De gerealiseerde functies hebben geen nadelige gevolgen voor de archeologische en cultuurhistorische waarden”, aldus het college.

Aan de gemeenteraad zal nu worden gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarna zal het ontwerp-besluit gepubliceerd worden en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.
Formule 1-spel
Reacties (0)