Discussie over toerisme: actieplan opgesteld

Door Eva Groot
Gepubliceerd: Donderdag 13 Juni 2019, 8:22 uur
1078 x bekeken
Het college van B&W stelt de raad voor het Actieplan Toeristisch Toekomstplan vast te stellen. “Het plan biedt een basis voor de discussie over hoe we een goede balans krijgen of behouden tussen toerisme en leefbaarheid op Texel”, meldt het college.


Het plan is het resultaat van een inventarisatie, waarbij gekeken is wat mogelijke invloeden zijn op het gevoel van drukte op het eiland. De inventarisatie bestond uit het verzamelen van feiten en cijfers en is uitgevoerd op toeristisch gerelateerde onderwerpen, zoals mobiliteit, handhaving, economie en belastingen.

“Hieruit blijkt dat het aantal auto’s dat wordt overgezet, is gestegen, en dat het aantal geregistreerde slaapplaatsen redelijk stabiel is de laatste jaren”, meldt de gemeente. “Daarnaast laat het zien dat er sprake is van seizoensverbreding, vaker vakanties, kortere vakanties, hogere bezetting van de accommodaties en meer auto’s bij accommodaties. Gezamenlijk verklaren deze aspecten de stijging van het autogebruik. Ook is het fietsgebruik gestegen.”

De inventarisatie leidt volgens B&W tot een aantal aanbevelingen tot actie, zoals het monitoren van het aanbod logies met ontbijt en het ‘promoten van minder autogebruik’, “alsook het in discussie brengen van een aantal toeristische beslispunten, zoals het maximum aantal slaapplaatsen en het gewenste toerismeprofiel”. Tot slot noemen B&W voldoende en adequate fiets(parkeer)voorzieningen en huisvesting van tijdelijk personeel. Voor de lijst van actiepunten die B&W gemaakt hebben (te vinden op Texel.nl), is de komende jaren structureel €120.000,- nodig en in 2019-2020 incidenteel €60.000,-.

In het actieplan worden geen toeristische beleidskeuzes gemaakt. Dat gebeurt in de volgende fase, waarin de toeristische visie wordt ontwikkeld. Samen met inwoners en belanghebbende sectoren wordt de visie voorbereid. De dorpenronde die in het najaar wordt georganiseerd staat onder meer in het teken van de toeristische visie.
Formule 1-spel
Reacties (1)