Brief over plannen centrum Den Burg roept vragen op

Door Eva Groot
Gepubliceerd: Donderdag 16 Mei 2019, 8:48 uur
1116 x bekeken
Het college heeft de raad middels een informatiebrief op de hoogte gesteld van de nieuwste ontwikkelingen in de plannen voor het centrum van Den Burg.


Zo schrijft het college over plannen voor de herinrichting van de Stenenplaats, concrete plannen voor nieuwbouw op de locatie J’elleboog en Karseboom en een concreet plan voor de realisatie van woningen aan de Elemert tussen de Warmoesstraat en de Parkstraat, waardoor een tijdelijke fietsenstalling op die locatie niet mogelijk meer zou zijn.

Ook meldt het college dat de herinrichting van de Elemert, Groeneplaats en Vismarkt reeds is aanbesteed, maar een stuk duurder uitvalt dan begroot. “Het college zal na een herberekening van de verwachte kosten de gemeenteraad adviseren over de financiële consequenties. Dit gebeurt naar verwachting in de raad van september, in combinatie met advisering over het verkeerscirculatieplan”, aldus het college.
De brief leidde dinsdag in de commissievergadering tot vragen. Zo vroeg de VVD onder meer hoe het zit met woningen die op de hoek Elemert-Parkstraat gerealiseerd zouden worden, omdat de raad hiervan niet op de hoogte was, en hoe het kan dat de aanbesteding reeds heeft plaatsgevonden terwijl het budget door de raad nog niet is vastgesteld. Texels Belang opperde de aanbesteding stop te zetten.

Ook de plannen voor (het parkeren van) auto’s en fietsen zorgden voor commotie. Het college schrijft: “Gelet op de start van de werkzaamheden heeft het college, vooruitlopende op de afronding van de discussie over de mate waarin het centrum autoluw zou moeten worden, een gesprek gevoerd met TOP, de ondernemersvereniging en de dorpscommissie. In dat gesprek is vastgesteld dat het onwenselijk is om naast de realisatie van ruimte voor fietsparkeren op de Groeneplaats ook ruimte te maken voor het parkeren van auto’s. Deze situatie zou een onevenredig groot beslag leggen op middelen voor de herinrichting gelet op de beperkte of zelfs negatieve effecten op de beeldkwaliteit en de gewenste bijdrage aan het sluiten van het ‘winkelrondje’. Als het aan het college ligt, wordt de Groeneplaats echter niet autovrij. Immers, klanten van Hotel De Lindeboom moeten het parkeerterrein van het hotel kunnen bereiken.” Het college is zich er van bewust dat met dit standpunt vooruit wordt gelopen op besluitvorming in de raad over het autoluwe karakter van het centrum.

Texels Belang vroeg of het wel klopt dat TOP, de ondernemersvereniging Den Burg en de dorpscommissie hebben aangegeven dat het onwenselijk is om op de Groeneplaats ruimte te maken voor het parkeren van auto’s. “Ik was bij een bijeenkomst en daar heb ik niemand gehoord die voorstander was om parkeren op de Groeneplaats af te schaffen”, aldus William Witte. Het college komt terug op de vragen.
Formule 1-spel
Reacties (0)