Suppletie paal 9 zorgenkind, werk paal 15-21 later

Door Frank Grootemaat
Gepubliceerd: Vrijdag 12 Januari 2018, 12:30 uur
4988 x bekeken
De zuidwestkust van Texel (tussen paal 7 en 11) is onderhevig aan sterke erosie. Daardoor wordt het voor Rijkswaterstaat steeds moeilijker en duurder om de basiskustlijn te garanderen en een bruikbaar strand in stand te houden. De gemeente is in samenwerking met Rijkswaterstaat en andere instanties op zoek naar alternatieven.


Dat schrijven B&W in een brief aan de gemeenteraad, waarin een aantal ontwikkelingen aan de kust aan de orde komt. De erosie is een gevolg van “de dynamiek in het systeem van het Molengat, de positie van Noorderhaaks en de aanheling van de noordelijke uitlopers van Noorderhaaks aan Texel, ter hoogte van paal 12”, schrijven B&W. “Er is daar geen sprake meer van een geul, maar van een vlakte met een diepte van circa 4 meter.”

“Het resultaat is dat het strand en de duinen bij paal 9 sinds twee jaar versneld afkalven en dat ter plaatse de basiskustlijn overschreden is. Strandrecreatie is nog maar beperkt mogelijk en een veilige hoogte voor de strandhuisjes en het paviljoen was er niet meer.” De gemeente is samen met Rijkswaterstaat, het hoogheemraadschap, de provincie en Staatsbosbeheer een project gestart om te bekijken wat realistische alternatieven zijn voor het beheer en onderhoud op deze locatie.

Vanwege problemen in de aanbestedingsprocedure en veranderende wetgeving werd deze suppletie bijna twee jaar te laat uitgevoerd. “Extra vervelend vanwege het voorgaande punt”, aldus B&W. “Bovendien is uiteindelijk de gunning van het werk gedaan aan een kleine, nieuwe speler op de markt van zandsuppleties en dat is niet goed bevallen. Sterker, het contract met die baggeraar is ontbonden en op dit ogenblik is de firma Boskalis bezig het karwei versneld uit te voeren met groot materieel. Dat moet in januari of februari 2018 afgerond kunnen worden, waardoor er hopelijk de komende zomer(s?) weer een goed bruikbaar strand ligt. Maar ook dat is tijdelijk, gezien het voorgaande punt.”

De geplande suppletie tussen paal 15 en 21 was ook aanbesteed aan het bedrijf dat aanvankelijk bezig was bij paal 9. “Die klus moet helemaal opnieuw aanbesteed worden, waardoor uitvoering vóór de zomer niet meer haalbaar is. In overleg met de gemeente bekijkt Rijkswaterstaat wat een goede planning is, waarbij de insteek is om niet in de zomervakantie te suppleren.”

In de brief wordt verder nog gemeld dat maar liefst een kwart van de totale hoeveelheid zand die Rijkswaterstaat jaarlijks op de Nederlandse kust laat spuiten aan Texel wordt besteed. B&W laten tot slot weten dat het de bedoeling is om de geactualiseerde strandnota in de zomer van dit jaar aan de gemeenteraad aan te bieden.