Agenda 15 januari 2017

Protestantse Kerken in Nederland Den Burg, 14.30 uur, De Burght. Bevestigings- en intrededienst da. W. Huizing door ds. M.C. Aten. Aansluitend receptie. De Koog, 10.00 uur. Ds. C. Graafland uit Aalsmeer. Oosterend, 10.00 uur. Waddendienst. Dra. K.M. Dijkerman. Doopsgezinde Gemeente Texel Den Burg, Kogerstraat 18, 10.00 uur. Dienst met avondmaal. Ds. Hans Marseille. Nieuwe leden van de kerkenraad worden welkom geheten. R.K. Parochie Texel Oosterend, 9.30 uur. Eucharistieviering priester. M.m.v. Koor Oosterend. Den Burg, 11.00 uur. Eucharistieviering priester. Aansluitend koffie drinken. M.m.v. Gospeltrain. Jehovahís Getuigen Texel Den Burg, Koninkrijkszaal, Noordwester 3, 10.30 uur. Openbare lezing: Keurt God het gebruik van beelden bij aanbidding toe? Wachttoren-studie: Heb jij diep respect voor Gods woord? Baptistengemeente Texel Den Burg, Julianastraat 11, 10.00 uur. Jaap Visser. Huissamenkomst Den Burg, De Bovenzaal, Keesomlaan 4a, 10.00 uur. Evangelistenechtpaar Jan en Paula Brouwer. Woensdag 20.00 uur. Bijbelstudie, Weverstraat 60.
Een evenement of activiteit aan de agenda van Texel-Plaza toevoegen? Stuur een e-mail naar agenda@texelsemedia.nl of gebruik het contactformulier. Agendapunten kunt u dagelijks doorgeven voor 17.00 uur.

* Vraag naar de voorwaarden.